วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ผลการแข่งม้าถ้ายพรราชทานคิงส์คัพ  ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2525
ชั้น 1

      ชื่อ                   น้ำหนัก           เวลา               ผู้ขี่               ราคา
บ้ายบายจุ๊บจุํ๊๊ีีบ           9.0           1.59.17          พลังชัย            42
เลดี้เซาธ์เทิร์น           8.8           1.59.22          วิษณุกรณ์         27
บิ๊กแจ๊ค                   7.12          2.00.48          พรศํกดิ์            565